Školský rok 2014 / 2015 PDF Tlačiť E-mail

Stavebnica Dominoputer je využívaná ako didaktická pomôcka na hodinách praktického aj teoretického vyučovania  žiakov v odboroch elektrotechnika a mechanik mechatronik.

 

Praktické maturity apríl 2015

Na riešenie praktických úloh maturitných skúšok boli využité rozvádzače získané z projektu ESF.

Žiacka konferencia

Pokračujeme v tradícii žiackych konferencií: v piatok 20.11.2015 sme spojili príjemné s užitočným.
Najprv bolo na rade užitočné: všetci žiaci našej školy mali zaujímavé prednášky na rôzne témy:
prvé ročníky- Nevyhnutnosť znalosti cudzích jazykov- predovšetkým angličtiny
druhé a tretie ročníky- Sociálne zručnosti mladých a Internet- priateľ alebo nepriateľ
maturanti- Ako si správne vybrať vysokú školu
Tou príjemnou časťou boli Imatrikulácie prvákov