Projekt ESF

 

Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom realizuje dopytovo orientovaný projekt

 

"Ukáž mi – zapamätám si, urobím – pochopím."

 

 

Program využívajúci vzdelávaciu stratégiu autentického učenia sa žiaka.

Kód projektu: 26110130314