Projekt ESF

 

Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom realizuje dopytovo orientovaný projekt

 

"Ukáž mi – zapamätám si, urobím – pochopím."

 

 

Program využívajúci vzdelávaciu stratégiu autentického učenia sa žiaka.

Kód projektu: 26110130314

 

 

 

 

 

 


 

 
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich