PDF Tlačiť E-mail

 

Skvalitnenie výučby vďaka prostriedkom z ESF  - Meranie mechanických vlastností materiálov

 

Na meranie jednej zo základných mechanických vlastností materiálu – tvrdosti slúži tvrdomer TH 170, ktorý škola zakúpila ako jednu z didaktických pomôcok z prostriedkov projektu ESF Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Tvrdomer využívajú žiaci odboru mechanik mechatronik a operátor strojárskej výroby na predmete strojníctvo a technológia v časti meranie. Zároveň meradlo slúži aj ako didaktická pomôcka pre výučbu mechatroniky keďže využíva mikro-elektronickú technológiu pre meranie kvality s digitalizáciou mechanickej veličiny a prenosom jej hodnôt na PC.