Školský rok 2016/2017 PDF Tlačiť E-mail

Aj v školskom roku 2016/2017 sú  vo vyučovaní využívané didaktické prostriedky získané z projektu ESF.  V plnej miere sa využívajú modulové CNC stroje s riadiacim programom  Lynux a CAM SW Edgecam na výučbe programovania CNC strojov. Na elektrotechnických  predmetoch sa  rovnako využívajú stavebnicu dominoputer, rozvádzače pre praktickú aplikáciu vyučovania. Zariadenia sú využívané aj na prezentáciách technického vyučovania na akciách usporiadaných pre žiakov základných škôl.

So stavebnicou Dominoputer sa zoznamujú žiaci ZŠ na dni techniky

Modulový CNC sústruh na vyučovaní v odbore mechanik nastavovač

Vyučovanie elektrotechniky