PDF Tlačiť E-mail

Modulové CNC stroje z prostriedkov ESF – využitie na maturitných skúškach


Modulové výučbové CNC stroje zakúpené z finančnej podpory ESF, ktoré boli využívané počas školského roka 2012/2013 na výučbu predmetov Programovanie CNC strojov v odboroch operátor strojárskej výroby a mechanik mechatronik boli prvýkrát dôležitou súčasťou aj maturitných skúšok. Žiaci odboru mechanik mechatronik riešili ako jednu z úloh návrh CNC programu pre zadanú strojovú súčiastku a jej výrobu, na ktorú využili modulové CNC stroje Unimat. Táto učebná pomôcka umožnila realizovať praktickú prácu s reálnym výstupom a jednoznačne overila vedomosti a zručnosti žiakov z problematiky programovania a obsluhy CNC strojov.